Zoals algemeen bekend is, kwam rondom de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 een grote migratie van Surinamers naar Nederland op gang.
Onder deze migranten bevonden zich veel Surinamers van Hindoestaanse afkomst. Deze groep bestond voornamelijk uit belijders van de Islam en het HindoeÔsme. Een positief aspect van beide groepen is, dat zij broederlijk met elkaar omgaan. De moslims namen dan ook hun religie, cultuur en gewoonten mee naar Nederland, die de voorouders van deze groep uit India als contractarbeiders hadden meegenomen naar Suriname.
Ten overvloede zij vermeld dat er vůůr de migratiestroom rond 1975, reeds vele moslims uit Suriname zich in Nederland hadden gevestigd en dat er bij alle groeperingen verenigingen waren gevormd. Vanaf het prille begin (1965) waren deze verenigingen reeds bezig met het organiseren van religieuze- sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten.
Zo bestond er in Utrecht reeds in 1967 een Islamitische vereniging onder de naam I.V.U. (Islamitische Vereniging Utrecht), een Islamitische djamaat, die niet weg te denken was uit de Utrechtse samenleving. Het was een vereniging met eigen statuten en een bestuur.

Het eerste bestuur van toen werd gevormd door de heren:
- de heer Firoz Nanhekhan (voorzitter)
- de heer Effendi Muradin (secretaris)
- de heer Jozef Hassenmohamed (penningmeester)
- de heer Adiel Kallan (commissaris)
- de heer Etty Joeman (commissaris)
- de heer Ramon Jaggoe (commissaris)
- de heer Rudie Abdoelrahman (commissaris)

hadjie KoenEn wijlen hadji M.K.(Koen) Joemman was de imaam van de I.V.U.

De djamaat beschikte niet over een eigen gebedsruimte. Djoema namaaz werd op privť adressen gehouden. Allah zegene de mensen die hun huis hiervoor beschikbaar stelden. Het was een tijd van saamhorigheid tussen de leden, die voornamelijk uit jonge gezinnen bestonden. Zij woonden in Utrecht, veelal zonder de uitgebreide familiekring van Suriname, maar de inzet voor hun geloof en cultuur was groot. Net als hun grootouders in Suriname zijn zij een djamaat begonnen in Utrecht, de I.V.U., met dezelfde principes als wat de S.I.V. had in Paramaribo. Voor het vieren van Ied-Op de foto ziet u wijlen Al Hadj Maulana A.R. Jaggoefeesten was een woonkamer te klein. Dus moest het toenmalig bestuur voor het houden van deze feesten, tijdig op zoek gaan naar een passende ruimte. Onder meer waren dit diverse buurthuizen, aula’s van kerken, aula van de SWSU, het N.V huis, de Tivoli e.d.

In 1975 werd het leegstaande kerkgebouw, meer bekend als het Monicakerk op de hoek van de Oudenoord en de Herenweg in Utrecht gekraakt. Deze kerk is inmiddels gesloopt en zijn er woonhuizen voor in de plaats gekomen.
Op een gegeven moment is een deel opgesplit en verder gegaan met I.V.U.

En een deel van de djamaat is onder de bezielende leiding van wijlen Al Hadj Maulana A.R. Jaggoe de I.V.U. langzamerhand opgegaan in de A.A.I.I.U. Op 27 september 1977 werd de A.A.I.I.U. officieel opgericht. Op deze dag werd de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd. Met dit feit had de Ahmaddiya Anjuman Isha’at Islam Utrecht blijvend wortel geschoten in Utrecht en omgeving.
Moge Allah Soebbhaan o t’ala zijn zegeningen aan deze djamaat schenken en haar blijvend behoeden.

Op de foto ziet u een deel van het toenmalige bestuurHet eerste bestuur van de A.A.I.I.U. zag er als volgt uit:

1. dhr. Abadhoesein (Ajoeb) Hassenmohamed, voorzitter
2. dhr. M. Djahoer Jahangier, ondervoorzitter
3. dhr. Fazl Ul Rahman Jaggoe, penningmeester
4. dhr. M.J. (Robby) Dilrosun, secretaris
5. dhr. M. Hanief Haider
6. dhr. Surudjpersad Ragghoe
7. dhr. A.S. (Heer) Jahangier
De vreugdevolle en gezellige periode in de Monicakerk was van korte duur. Na ongeveer 2 jaar brandde het bijgebouw van de kerk in zijn geheel af.
Hierna brak er weer een tijd van omzwervingen aan. Zo werden djoema namaaz als ook terawi namaaz op privť adressen gehouden o.a. ten huize van de voorzitter. De behoefte om over een eigen gebedsruimte te beschikken werd steeds groter.

Geruime tijd voor de officiŽle oprichting van de A.A.I.I.U. was er onder de eigen leden en de leden van zusterorganisaties een geldinzamelingsactie gestart. De eerste inzameling bracht al een fors bedrag op, dat in de loop der jaren flink aangroeide, mede door donaties. En uiteraard liep dit gelijk met de groei van het aantal leden.

Op de foto ziet u de opening van de Moskee aan de HavikstraatDe keus viel op Havikstraat 18 in Utrecht. Dit pand diende toen als fietsenstalling. De benedenruimte werd op 30 september 1977 aangekocht voor Nf 34.000,-.
De verbouwing werd door eigen leden en in de vrije tijd gerealiseerd. De gecreŽerde ruimte werd meteen benut als gebedsruimte en voor sociaal-culturele activiteiten.

Op zaterdag 30 mei 1981 werd deze moskee van de A.A.I.I.U. aan de Havikstraat 18 te Utrecht officieel geopend.
Het inwijdingsfeest werd op twee locaties gevierd.
‘s-Middags werd er in de moskee aan de Havikstraat 18 te Utrecht een plechtigheid gehouden. De ceremoniŽle inwijding van de moskee vond plaats om 18.00 uur met de onthulling van een verlicht naambord, door de heer A. (Izaak) Lalmahomed.
Het lint werd doorgeknipt door Al Hadj Maulana A.R. Jaggoe.

Na de gebruikelijke ceremonieŽn en een dankgebed hield de voorzitter A. Hassenmohamed een toespraak over de ontstaansgeschiedenis van de vereniging en de moskee.
‘s Avonds werd het openingsfeest gevierd in de zaal van de dr. W. van der Hoevenkliniek aan de Willen Dreeslaan in Utrecht.
Op grootse wijze werd het feest voortgezet. Diverse binnen- en buitenlandse sprekers voerden er het woord. Hierna werden de buitenlandse gasten en het voltallige bestuur extra in het zonnetje gezet middels het omhangen van een bloemenkrans.

Op de foto ziet u Ied-Ul-Fitr namaaz in de aula van de Van der HoevenkliniekVoor de grote Ied-feesten moest het bestuur toch nog op zoek gaan naar een grotere ruimte. Zo werd gebruik gemaakt van de kelder van de parkeergarage aan het Paardeveld, de aula van school aan de Gansstraat, een gebouw aan de Europalaan, het N.V huis, de Tivoli en de van der Hoevenkliniek.

In juni 1983 werd gebruik gemaakt van het Hindostaans Cultureel Centrum aan de Gansstraat 55, een oud schoolgebouw. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt in de maand Ramadan omdat de Terawi-namaaz als ook het Ied-Ul-Fitr feest hier kon worden gehouden.

In 1984 werd er een driedaagse convention in Utrecht gehouden in het OASE gebouw. Het thema was Ahmaddiyyat. Het doel was om Ahmaddiyyat onder de moslims te propageren en om de onderlinge contacten te versterken.
Deze convention werd gehouden vooruitlopend op de opening van de hoofdmoskee van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.) aan de Keizerstraat te Paramaribo in Suriname. Onze convention-gasten waren op doorreis naar Suriname.

Hier ziet u de moskee zoals hij was in 1986Al gauw bleek de ruimte in onze eerste moskee aan de Havikstraat klein te zijn. Er werd daarom besloten om uit te kijken naar een ruimere pand. De keus viel toen op het kerkgebouw aan de Celsiuslaan 5 te Utrecht.

Op 31 januari 1986 werd de koop gesloten voor Nf 165.000,-. Door fundraising, eigen kapitaal en een banklening werd dit bedrag bij elkaar gebracht.
Dit kerkgebouw bestond uit twee lagen. De bovenste laag werd gebruikt als gebedsruimte en de onderste laag, die een soort kelder was, werd als activiteiten-, vergader- en eetruimte ingericht en als zodanig gebruikt.

De verbouwing was heel drastisch. De indeling werd heel anders. De kelder werd dichtgegooid en de vloer van de kelder werd ruim een meter opgehoogd. Hierdoor moest de vloer van de gebedsruimte ook ruim een meter verhoogd worden. Aangezien deze laatste vloer van beton was, kostte het dagen om de vloer los te maken van het gebouw. Naast diverse aanpassingen, die deze veranderingen met zich meebrachten is met name de opgehoogde kelder uitgebouwd tot de huidige multifunctionele aula, die gebruikt wordt als sociaal- culturele ruimte. Vooral bij de Ied-feesten (Ied-Ul-Fitr en Ied-Ul-Adha) komt deze hal heel goed van pas.

Hier ziet u de Moskee zoals hij er nu uitziet Met de verbouwing van het hoofdgebouw werd begonnen in 2001. Er waren verscheidene redenen om de moskee te verbouwen:

Het dak moest een grondige opknapbeurt hebben omdat er regelmatig lekkages waren. De toiletten moesten een andere indeling krijgen voor meer privacy. Het was wenselijk om het gebouw een echte moskee uiterlijk te geven; inclusief minaret
(minaar), een koepel (goemmadj) en een gebedsnis (mehraab).


Zodoende ontstond er meer ruimte voor het trappenhuis en de toiletten aan weerszijden. Al met al onderging het gebouw een metamorfose. Bovendien past het nu beter bij de omgeving.