Contributie


Leden van de vereniging zijn verplicht om jaarlijks contributie te voldoen.

Voor volwassenen bedraagt de contributie € 90,- per kalenderjaar.

Voor studenten (vanaf 18 jaar tot en met 25 jaar) bedraagt de contributie € 50,- per kalenderjaar.Uw contributie kan overgemaakt worden op het volgende rekeningnummer:

NL52 INGB 0003 9075 05
Onder vermelding van AAIIU

Graag verzoeken wij u om bij de omschrijving:
- uw voornaam;
- uw achternaam;
- uw postcode en huisnummer;
- uw 'contributie' en het desbetreffende contributiejaar
te vermelden!

Donaties


De vereniging heeft geen winst oogmerkt en is daarom volledig afhankelijk van contributiegelden en donaties.

Uw donaties zijn daarom van harte welkom!Uw donatie kan overgemaakt worden op het volgende rekeningnummer:

NL52 INGB 0003 9075 05
Onder vermelding van AAIIU


Graag verzoeken wij u om bij de omschrijving uw voor- en achternaam, postcode, huisnummer en 'donatie' te vermelden..

info@aaiiu.nl | www.aaiiu.nl

Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Utrecht