Mededelingen


Waarde Broeders en Zusters,

As-Salaam ‘Alaikoem wa Rahmatoellah wa Barkatoehoe,


Namens het bestuur wensen wij u een gezegende Ramadan toe!

Moge Allah (swt) onze vasten accepteren,
onze gebeden verhoren,
onze smeekbedes accepteren,
onze slechte daden vergeven en onze imaan versterken.

In Sha Allah!Nieuwsbrief

binnenkort zal onze nieuwsbrief online komen


Lees meer
Aanmelding

Momenteel geen evenementen/ activiteiten voor aanmeldingen


Lees meer
Hoe het allemaal begon...

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam is de eerste islamitische organisatie die zich in Nederland meer dan 60 jaar geleden heeft gevestigd. De huidige Lahore Ahmadiyya moslimpopulatie in Nederland is voornamelijk uit Suriname en Nederland afkomstig.

Met de grote stroom Surinamers die zich rond 1973 en daarna in Nederland vestigde, ontstond de behoefte zich te bundelen in een vereniging. Op 2 mei 1976 werd in Den Haag de Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Nederland opgericht met dezelfde belangrijkste doelstellingen als die van haar....

Lees meer
Bestuur

Nieuw bestuur AAIIU per 1-2-2018


De ALV van 1-2-2018 heeft de aanstelling van het nieuwe bestuur goedgekeurd. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: