Maulana Abdoel Rahiem Basant Jaggoe (1914-2007)


Hadji Maulana Abdoel Rahiem Basant Jaggoe is op 18 augustus 1914 geboren in het district Saramacca (Suriname). Zijn stiefvader, Jahoer Mohammed, een gedreven moslim, ontfermde zich over hem. Hij bracht hem de beginselen van de Islam bij. En spoedig bemerkte hij de geestdrift en de interesse voor de Islam bij deze jongeman. Hij zette dan ook alles in het werk om hem diepgaander theologisch te laten bekwamen. En inderdaad raakte deze jongeman zodaniggeïnspireerd, dat hij de oprechte wens ontwikkelde om Moballigh in de Islam te worden. Op 12 september 1949 vertrok hij via Nederland naar Pakistan.Vanwege zijn inzet en ijver werd hij toegelaten tot de Academy of Qoranic Studies in Lahore. Na het afleggen van de examens in de vakken Dienjaat, Hadiez en Fique (jurisprudentie) behaalde hij zijn diploma. Hierdoor verwierf hij de bevoegdheid om internationaal als Moballigh te fungeren. Ook verrichtte hij in 1950 zijn eerste hadj.
Lees meer
Hadji Lalmahomed (1920 -1998)


Hadji Lalmahomed werd geboren op 18 november 1920 in Suriname, heeft gedurende vele jaren, niet alleen de djamaat in Utrecht, maar ook daarbuiten, de moslims en hun djamaat met raad en daad bijgestaan. Door zijn innemende persoonlijkheid, zijn denkwijze en aanpak was hij zeer geliefd. Menigmaal reisde hij naar o.a. Arnhem om daar de Tarawie- en ook de Ied-namaaz te leiden. Hij werd ook veel gevraagd om bijeenkomsten en dankdiensten te leiden, zowel in de moskee als thuis bij de leden. Ook voor goesoel (Islamitische lijkwassing) en begrafenissen. Hij stond voor iedereen klaar als er een beroep op hem gedaan werd. Tijdens de verbouwing van beide moskeeën van de A.A.I.I.U. was hij de grote stuwende kracht en een harde werker. Moge Allah, de Genadevolle, hem rijkelijk zegenen voor alles wat hij heeft gedaan.
Hadji Mohamed Khan Joemman (1908-1996)


Hadji Mohamed Khan Joemman was in 1967 de eerste voortzetter van de Ahmaddiyya beweging (behorende tot de Lahore tak) in Utrecht. Hij werd op 30 september 1908 geboren in Nieuw Amsterdam (Suriname). In Suriname woonde hij met zijn gezin te Paranam. Hij was werkzaam bij de Suralco als staflid. Hij stond daar beter bekend als baas Koen. Al in Suriname was hij actief binnen de Ahmaddiyya gemeenschap. Na zijn komst in Nederland, in 1967, zette hij zijn activiteiten voort. Hij nam het initiatief om te komen tot een Nederlandse tak van de Ahmaddiyya (L) beweging.Uiteindelijk leidde een en ander tot de oprichting van een Islamitische Vereniging in Utrecht. Hadji Joemman was de eerste Imam en hij kwam daarnaast ook vaak bij de mensen thuis om de Heilige Koran te reciteren en hierover uitleg te geven. In 1990 werd hij geridderd om zijn verdiensten voor de Islam in Nederland. Hadji Koen Joemman is op 6 juli 1996 overleden in Utrecht.Moge Allah hem zegenen voor zijn inzet voor de moslimgemeenschap.
Hadji A. S. (Madjnoe) Hassenmohamed (1908-1996)

dji A.S. (Madjnoe) Hassenmohamed werd op 5 mei 1911 geboren in het districht Saramacca in Suriname. In 1972 was hij uit Suriname via Nederland op doorreis naar Mekka voor de hadj. Na de hadj verricht te hebben, kwam hij weer in Nederland om een korte tijd bij zijn zoon Jozef door te brengen en vervolgens weer naar Suriname terug te reizen. Het verblijf hier werd echter permanent, mede door de komst van zijn echtgenote en andere kinderen. Later werd hij naib-imaam (plaatsvervangende Imam) en leidde menigmaal het gebed. Ook ging hij vaak naar Arnhem om Tarawie en Ied namaaz te leiden (de zuster djamaat aldaar had geen Imam). Tijdens de verbouwing van de moskee aan de Havikstraat heeft hij geld noch moeite gespaard om zijn bijdrage te leveren. Hadji A.S. Hassenmohamed is op 3 maart 1996 overleden in Utrecht.Zowel hij als zijn wijlen echtgenote waren zowel in Suriname als in Nederland bekend als zeer sociale mensen, die altijd klaar stonden voor de medemens. Moge Allah, de Barmhartige en de Genadevolle beiden zijn rijke zegeningen schenken.
Hadji M.I. (Izaak) Imamdi (1929-2000)

Hadji M.I. (Izaak ) Imamdi werd op 28 maart 1929 geboren in het district Suriname. Sinds zijn jeugd was hij verbonden met de Ahmaddiyat. In Suriname was hij lid van de zuster organisatie van de S.I.V., Shane Islam te Mottonshoop. Na zijn komst in Nederland in 1975 heeft hij zijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de A.A.I.I.U. Heel bijzonder is dat hij zijn echtgenote altijd naar de Arabische en Oerdoe lessen bracht, zodat zij in staat was de cursus te volgen. Samen met hadji Lalmahomed was hij, tijdens de eerste verbouwing van de moskee aan de Celsiuslaan te Utrecht, dagelijks te vinden in de moskee. Omdat hij halve dagen werkte was hij ’s middags altijd in de moskee om mee te helpen bij de bouwwerkzaamheden. Na zijn pensionering in 1994 verbleef hij merendeels in Suriname. Daar heeft hij bij de verbouwing van de moskee van de Shane Islam ook een flinke bijdrage geleverd. In 1998 volbracht hij de hadj. Voor zijn verdiensten ontving hij in 1999 de Sitara Ahmiddiyat van de SIV Ahmaddiyya djamaat in Suriname. In 2000, toen hij op bezoek was in Nederland kwam hij plotseling te overlijden op 12 oktober 2000. Hij werd begraven op de begraafplaats Daalwijk in Utrecht.Moge Allah, de Genadevolle, hem een goede plaats schenken in de Djanatal-Firdaus.